Vaikutukset potilaiden elämänlaatuun

Allergista nuhaa sairastavien eurooppalaisten potilaiden elämänlaatua selvittäneestä tutkimuksesta kävi ilmi, että sairaudella oli merkittävä vaikutus potilaiden mielialaan. Yli kolmella neljästä (77 %) jatkuvaa allergista nuhaa sairastavasta potilaasta, nuha aiheutti joko kohtalaisia tai vakavia vaikutuksia mielialaan.1

56 % jatkuvaa allergista nuhaa sairastavista potilaista kertoi allergisen nuhan häiritsevän työntekoa. Myös koululaisten suorituskyky voi heikentyä.1 Työn tuottavuus voi laskea 11−40 %, kun allergista nuhaa sairastava ei pysty keskittymään oireiden vuoksi työhönsä.2 

Allerginen nuha voi vaarantaa liikenneturvallisuuden

Allergisen nuhan on todettu lisäävän liikenneonnettomuusriskiä ja lähes joka neljännellä katsotaan olevan korkea riski liikenneonnettomuuksille väsymyksen tai nukahtamisriskin vuoksi. Noin viidesosa kuljettajista kertoi joutuneensa keskeyttämään ajamisen ja miltei yhtä moni kertoi tunteneensa, etteivät ole ajokykyisiä.3


1. Valovirta et al., The voice of the patients: allergic rhinitis is not a trivial disease. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2008; 8(1): 1–9.
2. Vandenplas O et al., Rhinitis and its impact on work. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2008; 8: 145−149.
3. Demoly et al., Allergic rhinitis increases the risk of driving accidents. J Allergy Clin Immunol. 2017 Aug; 140(2): 614-616.

Testaa onko nuhasi allergista täällä

Viatrisin tuottama sisältö

Kaikki Viatrisin tuottama sisältö, jossa käsitellään terveyttä, lääkkeitä, ravintolisiä, kosmetiikkaa tai lääkinnällisiä laitteita, on tarkistettu ja hyväksytty Viatrisin Tieteellisellä palveluyksiköllä. Tieteellisessä palveluyksikössä tarkastuksia tekevät farmaseutit ja proviisorit ja he varmistavat, että lääketieteellinen sisältö on asiallista, luotettavaa ja ajan tasalla.