Tunnista allerginen nuha

Mitä allerginen nuha on

Allergisella nuhalla tarkoitetaan nenän limakalvon sairautta, jonka oireet johtuvat limakalvon allergisesta tulehdusreaktiosta. Allerginen nuha voi aiheuttaa oireita myös silmiin. Allergisen nuhan esiintyvyys on noin 20-30 % aikuisväestössämme1 ja se on usein alihoidettu2. Allerginen nuha on osittain myös perinnöllistä3.Allerginen nuha on tärkeä tunnistaa ja hoitaa

Allerginen nuha on tärkeä tunnistaa ja hoitaa

Kausiluonteinen allerginen nuha

Siitepöly on yleisin kausiluonteisen allergisen nuhan aiheuttaja. Eniten siitepölyallergiaa aiheuttavat lehtipuut ja heinät. Muita kausiluonteisen allergisen nuhan aiheuttajia ovat pujon siitepöly ja luonnonhomeet. Puhdasta kausiallergiaa on kuitenkin alle puolet allergisesta nuhasta4. Allergisen nuhan oireet voivat vaihdella lievistä vaikeisiin: aivastuttaa, nenä kutisee ja siitä vuotaa vetistä, kirkasta eritettä. Nenän tukkoisuus lisääntyy oireiden edetessä limakalvojen turpoamisesta johtuen.

Jatkuva allerginen nuha

Ympärivuotisen eli jatkuvan nuhan aiheuttajana ovat yleisimmin eläimet, mutta joskus myös pölypunkki ja työperäiset allergian aiheuttajat, kuten kemikaalit tai jauhopöly. Myös jotkut ruoka-aineet ja mausteet voivat aiheuttaa allergista nuhaa.5 Pitkittynyt ja hoitamaton allerginen nuha vaikeuttaa arkea ja sen on osoitettu olevan riski astman puhkeamiselle.6


1 Jura Numminen, Näin hoidan: Allerginen nuha. Duodecim 2017; 133: 473–8.
2 Haahtela ym., pääkirjoitus: Suomalainen näkökulma kansainväliseen raporttiin. Allerginen nuha ja sen vaikutus astmaan. Duodecim 2009; 125: 711–3.
3 https://www.terveyskirjasto.fi/skl00027. Avattu 28.10.2021
4 Valovirta et al.: The voice of the patients: Allergic rhinitis is not a trivial disease. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2008; 8: 1-9.
5 Anna Hannuksela-Svahn: Tietoa potilaalle: koivu-hedelmä-juuresallergia. Lääkärikirja Duodecim 2013. Artikkelin tunnus: dlk00742 (010.042).
6 Bousquet J ym. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA). 2008. Volume 63, Issue Supplement s86. 8–160.

Lue allergisen nuhan oireista

Viatrisin tuottama sisältö

Kaikki Viatrisin tuottama sisältö, jossa käsitellään terveyttä, lääkkeitä, ravintolisiä, kosmetiikkaa tai lääkinnällisiä laitteita, on tarkistettu ja hyväksytty Viatrisin Tieteellisellä palveluyksiköllä. Tieteellisessä palveluyksikössä tarkastuksia tekevät farmaseutit ja proviisorit ja he varmistavat, että lääketieteellinen sisältö on asiallista, luotettavaa ja ajan tasalla.